Společnost Author Alarm v zastoupení A.T.Moravia s.r.o., se sídlem Merhautova 46, Brno – 613 00, IČO: 02672111

Informace o zpracování osobních údajů

Vážená paní/Vážený pane,

na základě žádosti, která nám byla doručena dne … prostřednictvím …, Vám v souladu s čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), sdělujeme, že Vaše osobní údaje zpracováváme. Níže uvádíme informace, na které máte právo dle čl. 15 GDPR:

  1. a) Účel/Účely zpracování: Osobní data jsou důvěrná a jsou zpracovávána prodávajícím pouze za účelem vyřízení objednávky či nezávazné poptávky zákazníka. Veškerá data jsou šifrovaná a v žádném případě nebudou nikdy poskytnuty třetím stranám.
  2. b) Kategorie dotčených osobních údajů: Jméno a příjmení – nutné k identifikaci kupujícího během doručení.

Adresa – je nutná pro vystavení dokladu a pouze v případě, že objednávku kupující chce doručit na konkrétní adresu, v ostatních případech je nepovinná.

Telefon – je nutný pro informování zákazníka vybraným dopravcem, v době doručování zásilky. Dále se využívá v případech, kdy by se vyskytly nějaké komplikace s vyřizováním poptávky nebo doplnění informací o vozidle.

Email – na email dorazí shrnutí objednávky a zároveň i potvrzení, jakmile bude objednávka vyřízena. Dále se využívá v případech, kdy by se vyskytly nějaké komplikace s vyřizováním nebo doručením objednávky.

Dobrovolná registrace v partnerské sekci vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se zákazníkem.

 

  1. c) Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích: Reservanto s.r.o. (interní rezervační systém).
  2. d) Plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy/Kritéria použitá ke stanovení této doby: 2 let
  3. e) Vezměte, prosím, na vědomí informaci, že máte právo požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů, dále omezení jejich zpracování či vznést námitku proti tomuto zpracování.
  4. f) Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s účinnými předpisy o ochraně osobních údajů, máte právo podat proti zpracování stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.h) Dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

 


Zpracování cookies

 

 

O cookies

Cookies jsou drobné textové soubory ukládané do vašeho počítače. Ukládá je internetový prohlížeč na žádost jednotlivých webových stránek, které si prohlížíte. Webové stránky si mohou zpětně vyžádat obsah souboru. Podle něj poznají, které stránky jste dříve navštívili, jestli máte rozpracovaný nějaký formulář nebo jestli jste přihlášeni. Cookies jsou nutné pro správné fungování většiny rozsáhlejších stránek na internetu.

Vypnutí ukládání cookies

Běžné internetové prohlížeče umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies. Podívejte se do nápovědy ke svému prohlížeči a postupujte podle v ní uvedených pokynů. Mějte na paměti, že s vypnutými cookies se může významně snížit komfort nákupního procesu.

Vážíme si Vaší důvěry a chráníme Vaše soukromá data před zneužitím!

 

V Brně dne 24. května 2018, Josef Košíček (za společnost A.T.Moravia s. r.o.)